verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Časopis PÁŤÁK

Navigace > Dokumenty > Časopis PÁŤÁK

Milí rodiče, rádi bychom Vás informovali o vydání nového čísla Páťáka.
Hlavním tématem je tentokrát distanční výuka ze všech možných úhlů pohledu (děti, rodiče, učitelé, školy, zřizovatel, odborníci, psychologové,) a byť jsme tento školní rok prožili v omezeném režimu, reportáže a aktuality z akcí tvoří opět pestrou druhou část.
Vloženou přílohu tentokrát tvoří: Desatero pro učitele a rodiče k tématu Jak ve zdraví přežít velmi složitou komunikaci a Školní život v době omezení. 
 Z naší školky je tam také odstaveček (i když posílali jsme článků a fotografií více).

Elektronická verze je přístupná na tradičním portále Páťáka www.zpravodajpatak.cz a tištěnou verzi je možné si zapůjčit ve školce.