OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ve čtvrtek 5.5.2016 bude MŠ otevřena pouze od 6,45 do 8,00 hod. (příchod dětí) a
              od 14,00 do 15,00 hod. (odchod dětí)
Je zajištěn náhradní program v herně KOALA Café v Pravze 10 i s celodenní náhradní stravou.

Vedení MŠ rozhodlo na základě písemného oznámení PVK o plánované odstávce vody v termínech 5.5.2016 od 8,00 do 20,00 hodin a dále v souladu s ustanovením v § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, kdy lze z technických příčin omezit či přerušit provoz MŠ po projednání se zřizovatelem.

Rodiče, kteří potřebují potvrzení pro zaměstnavatele, si vyzvednou u p. ředitelky Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy.


Vítáme Vás na stránkách mateřské školy v Praze 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629. Objekt mateřské školy je umístěn v ulici U Železničního mostu, která je spojkou mezi ulicemi Nádražní a Svornosti. Celá tato ulice tvoří hranice velké školní zahrady, kde uprostřed stojí budova mateřské školy.

Fotka MŠ

 

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu. S jeho programem a hlavními tématy mají rodiče možnost se seznámit přímo na webových stránkách a na nástěnce v MŠ. Náš školní vzdělávací program s motivačním názvem: Jede vláček hned objevovat svět. „Právě jedu kolem, nastupujte honem. Budu vyprávět.“ je zacílen na jazykovou výchovu.


 

 

 

 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Nechci kazy ŠKOLKA