verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Unie rodičů

Navigace > Unie rodičů

 Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek  Unie  rodičů  MSZELMOST,  z.s.  je  zapsaný  spolek  rodičů  a  zákonných  zástupců  dětí, kteří  se  zajímají  o  dění  v  MŠ,  aktivně  spolupracují  a  spolupodílí  se  na   aktivitách  a  příznivém  chodu  MŠ.  Usilují  o  spolupráci  a  vzájemnou  podporu  mezi  rodiči, učiteli  a  vedením  MŠ; domlouvají  se  a  zajišťují dárky  pro  děti  v  MŠ.  Z  financí Unie rodičů  se podporují  nadstandardní  aktivity  mateřské školy.

Kontaktní email: unie.rodicu.p5@gmail.com

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s. pro  školní rok 2022/2023

Předsedkyně  Martina Vašková    telefon: 731 680 385
Místopředsedkyně Martina Deylová    telefon: 776 657 004
Zástupci UR jednotlivých tříd Červená Martina Deylová
Žlutá Mgr. Tereza Poláková
Zelená Matouš Drašar
Modrá Zuzana Čiháková
Členové
Zástupci MŠ
ředitelka Bc. Marie Poláková
zástupkyně Mgr. Šárka Kubátová 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd,  scházejí se dle  potřeby společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů, pořizují dárky na Vánoce, k MDD, občerstvení na akce MŠ atd.

 FOND  UNIE  RODIČŮ
Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů. Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2022 /2023
2.000 /dítě/rok
1.800/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte
Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10. , nebo na 2 splátky - 2. splátka 1.000 Kč do 28.2.

Využití Fondu Unie rodičů:

na materiál pro tvořivé dílny (Podzimní, Vánoční, Velikonoční)
- na nadstandardní potřeby do tříd (využití věch dětí - výroba přáníček, dárků atd.)
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy, vystoupení klauna)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí

Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÝ ROK  2021/2022  VISÍ NA NÁSTĚNCE U  VCHODU  DO  MŠ.