verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Unie rodičů

Navigace > Unie rodičů

Při MŠ pracuje Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek Unie rodičů MSZELMOST, z.s. je zpsaný dobrovolný spolek rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o dění v MŠ,  aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ; domlouvají se a zajišťují dárky pro děti v MŠ. Z financí Unie rodičů podporují mateřkou školu.

PANÍ  KLÁRA  FILIPOVÁ  KONČÍ  VE  FUNKCI  PŘEDSEDKYNĚ  SPOLKU  UNIE  RODIČŮ  MSZELMOST  KE  KONCI  ŠKOLNÍHO  ROKU 2021/2022.
ŽÁDÁME  OCHOTNÉHO  RODIČE,  KTERÝ  BY  PŘEVZAL  PŘEDSEDNICTVÍ  (ZMOCNĚNÍ  K UŽÍVÁNÍ  ÚČTU  UR, JEDNÁNÍ  S  MŠ,  PŘEDÁVÁNÍ FINANCÍ,  OBSTARÁVÁNÍ  DÁRKŮ  ATD.),  ABY  SE  OZVAL  VEDENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY.   DĚKUJEME

Kontaktní email: unie.rodicu.p5@gmail.com

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s. pro  školní rok 2021/2022

Předsedkyně  Klára Filipová     telefon: 777 241 288
Místopředsedkyně Petra Filipová 
Zástupci UR jednotlivých tříd Červená Klára Filipová k.filipova@hotmail.co.uk
Žlutá Petra Filipová filipova.petra@icloud.com
Zelená Kristána Bokajová
Modrá Matouš Drašar
Členové p. Mouka, p. Křesadlová
Zástupci MŠ
ředitelka Bc. Marie Poláková
zástupkyně Mgr. Šárka Kubátová 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd, pravidelně se scházejí společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů.


FOND UNIE RODIČŮ
Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2021 /2022
1.300,-/dítě/rok
1,050,-/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte
Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10.2021. 

Využití Fondu Unie rodičů:

na materiál pro tvořivé dílny (Podzimní, Vánoční, Velikonoční)
- na nadstandardní potřeby do tříd (využití věch dětí - výroba přáníček, dárků atd.)
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy, vystoupení klauna)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí


Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2020/2021

Výsledek hospodaření minulého roku kvůli Covidu 19  po domluvě s rodiči skončil s přebytkem financí, které byly využity na zaplacení opravené herní sestavy se skluzavkou a za novou trampolínu.
 výsledek hospodaření Unie za loňský rok