verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zaměstnanci

Navigace > Zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ

Ředitelka MŠ

Bc. Marie Poláková

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Šárka Kubátová

Žlutá třída

Monika Háchová

Červená třída

Mgr. Šárka Kubátová

Jakub Ryšánek

Michaela Svobodová

asistent pedagoga

Světla Vokřálová

asistent pedagoga

Petra Svašková

Modrá třída

Mgr. Tereza Poláková

Zelená třída

Renáta Kaftanová

Mgr. Michaela Pěkníková

Pavel Karlík

dvojjazyčný asistent

Jakub Ryšánek

asistent pedagoga

Eva Ježková

NEPEDAGOGIČTÍ

Vedoucí školní jídelny

Renáta Kaftanová
- zkrácený úvazek 0,4

Vedoucí kuchařka

Pavla Bergmanová

Kuchařka

Petronila Segečová

Provozář

Soňa Azizi

Úklid

Zdeňka Popovová

Odpolední úklid

Marie Kleeová