verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

PŘEJEME  VŠEM  KRÁSNÉ,  SLUNÍČKOVÉ  A  ODPOČINKOVÉ  PRÁZDNINY.
TĚM,  KTEŘÍ  U  NÁS  KONČÍ,  PŘEJEME  ŠŤASTNÉ  VYKROČENÍ  DO  DALŠÍ  ETAPY  ŽIVOTA  SE  SPOUSTOU  ÚSPĚCHŮ.
  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  OD  1.7. - 31.8.2022  U Z A V Ř E N A.
BUDEME  SE  NA  VÁS  TĚŠIT  VE  ČTVRTEK  1.9.2022.

PROSÍME  RODIČE  DĚTÍ,  KTERÉ  ODCHÁZÍ  Z  MŠ,  ABY  ODEVZDALI  VE  TŘÍDÁCH  ZAKOUPENÉ  ČIPY  K  BRÁNĚ,   VRÁTÍME  VÁM  ZAPLACENÉ  PENÍZE.


ZVEME  VŠECHNY  RODIČE,  PŘÁTELÉ  A  ZNÁMÉ   NA

MULTIKULTURNÍ  VÝSTAVU  S  NÁZVEM  NEJSEM  SÁM  NA  SVĚTĚ  ANEB  VŠICHNI  JSME  SI  ROVNI
             VE  STŘEDU  23.6.2022  MEZI  13.00 - 17.00 HODINOU.

PŘIJĎTE  SI  PROHLÉDNOUT  VÝSTAVU, KTERÁ  PREZENTUJE  STÁTY,  ZE  KTERÝCH  POCHÁZEJÍ  NAŠE  DĚTI  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE. JE  POŘÁDÁNA  NA  ZÁKLADĚ  PROBÍRANÉHO  INTEGROVANÉHO  BLOKU  NAŠEHO  ŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU  MŠ - LETEM  SVĚTEM  S  TÉMATEM: NEJSEM  SÁM  NA  SVĚTĚ.

KAŽDÁ  TŘÍDA  PŘEDSTAVÍ  JEDEN  STÁT -  ČESKOU REPUBLIKU,  ITÁLII,  UKRAJINU  A  BULHARSKO.

 PŘIJĎTE  SI  PROHLÉDNOUT  A  POSLECHNOUT   PŘEDNÁŠKU  O  ZAJÍMAVOSTECH   Z  TĚCHTO  ZEMÍ

  TĚŠÍ  SE  NA  VÁS  DĚTI  A   ZAMĚSTNANCI  MŠ  U  ŽELEZNIČNÍHO  MOSTU


ZVEME  RODIČE  NA  SCHŮZKU  UNIE  RODIČŮ,  KTERÁ  PROBĚHNE  23.6.2022 OD 15.00 HODIN.
NA  PROGRAMU  BUDE  VOLBA  NOVÉHO  PŘEDSEDY  UNIE  RODIČŮ  A  PŘEDÁNÍ  ÚČTU.


ZÁPIS  PRO  UKRAJINU  -  VEŠKERÉ  INFORMACE  A  DOKUMENTY  K  VYTIŠTĚNÍ  NALEZNETE  V  SEKCI  ZÁPIS  UKRAJINA. POZOR  ZMĚNA ADRESY  MÍSTA  ODEVZDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ !!!
SBĚR  VYPLNĚNÝCH  A  LÉKAŘEM  POTVRZENÝCH  DOKUMENTŮ  BUDE  PROBÍHAT  PRO  VŠECHNY  MŠ  NA  JEDNOM  MÍSTĚ:  V  PONDĚLÍ  13.06.2022  OD 13.00 - 16.30 HODIN  V  OBJEKTU  MĚSTSKÉ  KNIHOVNY  SMÍCHOV , V  BÝVALÉM  TESCO EXPRES , NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 83/15, PRAHA 5.


INFORMACE  OHLEDNĚ  PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  MATEŘSKÝCH  ŠKOL  NALEZNETE  V  SEKCI  ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU - PRÁZDNINY.  ZAMĚSTNANÍ  RODIČE,  KTEŘÍ  NEMAJÍ  KAM  DÍTĚ  UMÍSTIT,  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DÍTĚ  NA  PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ   DO  URČENÉ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY.  ZÁJEM  ZAPIŠTE  DO  SEZNAMU  V  ŠATNÁCH,  PŘÍPADNĚ  PŘI  ABSENCI  DÍTĚTE  NA  EMAIL: mszelmost@centrum.cz   (jméno dítěte, datum narození, týden od...do..., název vybrané MŠ)    


PANÍ  KLÁRA  FILIPOVÁ  KONČÍ  VE  FUNKCI  PŘEDSEDKYNĚ  SPOLKU  UNIE  RODIČŮ  MSZELMOST  KE  KONCI  ŠKOLNÍHO  ROKU 2021/2022.  ZA  NĚKOLIKALETOU  PRÁCI  DĚKUJEME.
ŽÁDÁME  OCHOTNÉHO  RODIČE,  KTERÝ  BY  PŘEVZAL  PŘEDSEDNICTVÍ  (ZMOCNĚNÍ  K UŽÍVÁNÍ  ÚČTU  UR, JEDNÁNÍ  S  MŠ,  PŘEDÁVÁNÍ FINANCÍ,  OBSTARÁVÁNÍ  DÁRKŮ  ATD.),  ABY  SE  OZVAL  CO  NEJDŘÍVE  VEDENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PŘÍPADNĚ  PANÍ  FILIPOVÉ.  KONTAKT  NEJDETE  V  SEKCI  UNIE  RODIČŮ.
   DĚKUJEME


Dne 24.3.2022 proběhne setkání nově příchozích z Ukrajiny, více informací naleznete v odkaze

Pětka pro Ukrajinu - UK

Pětka pro Ukrajinu - CZ 


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  VRACEJÍCÍ  SE   ZE   ZAHRANIČÍ
ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  MAJÍ  POVINNOST  NAHLÁSIT  ŠKOLE,  JESTLIŽE  JEJICH  DÍTĚ  STRÁVILO  DÉLE  NEŽ  12 HOD. V  ZAHRANIČÍ.  PŘESTOŽE  SE  NA  DĚTI  DO  6  LET  NEVZTAHUJE  POVINNOST  PODROBIT  SE  TESTU  PCR  PO  NÁVRATU  ZE  ZAHRANIČÍ,  PLATÍ  ALE  PRO  TAKOVÉ  DÍTĚ  POVINNOST  ZŮSTAT  V  SAMOIZOLACI  7 - 10 DNŮ PODLE  RIZIKA  NÁKAZY  DANÉ  ZEMĚ (ŠKOLA  MESMÍ  UMOŽNIT  JEHO  PŘÍTOMNOST).  PRO  DĚTI  NAD  6  LET  JIŽ  PLATÍ  PRAVIDLA  JAKO  PRO  OSOBY  DO  DOVRŠENÍ  12  LET  VĚKU.  PODROBNOSTI  VIZ  OCHRANNÉ  OPATŘENÍ NÍŽE

Informace pro školy - návrat ze zahraničí.pdf


INFORMACE  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

VŠICHNI  NOVÍ  RODIČE  SI  PRVNÍ  DEN  ZAKOUPÍ  U  P.  ŘEDITELKY  ČIPY  K  BRÁNĚ.  (1 ČIP STOJÍ  60 Kč.  KAŽDÝ  RODIČ  MÁ  PŘIPRAVEN  2  ČIPY).  PROSÍME,  VEZMĚTE SI  S  SEBOU  HOTOVOST.   Z  TOHOTO  DŮVODU  BUDE  BRÁNA  PRVNÍ  DVA  DNY  OTEVŘENA  PO  CELÝ  DEN.

PROSÍME  ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE  O  PŘEČTENÍ  ŠKOLNÍHO  ŘÁDU  PRO  ROK  2021 /2022, KDE  JSOU  UVEDENY  PODROBNĚ  VŠECHNY  INFORMACE  TÝKAJÍCÍ  SE  ORGANIZACE,  PLACENÍ,  OMLOUVÁNÍ,  DÁLE   PRÁVA   A   POVINNOSTI   VAŠE  A  VAŠICH  DĚTÍ.  NAJDETE  HO  V  SEKCI  DOKUMENTY -  ROZKLIKNUTÍM  ŠKOLNÍ  ŘÁD.
V  MŠ  SE  BUDETE  PODEPISOVAT,  ŽE  JSTE  SE  SE  ŠKOLNÍM  ŘÁDEM  SEZNAMILI  A  POROZUMĚLI  MU.


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  BÝVÁ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STEJNÝ  JE  ODCHOD  I  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.