verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

INFORMACE  PRO  RODIČE

OD  PONDĚLÍ  23.11.2020  BUDE  MÍT  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  UPRAVENÝ  PROVOZ  OD  7:00 - 17:00 HODIN  DO  ODVOLÁNÍ.  RODIČE  JIŽ  BUDOU  CHODIT  S  DÍTĚTEM  DO  BUDOVY  MŠ,  SAMOZŘEJMĚ  S  POVINNĚ   ZAKRYTÝMI  ÚSTY  A  NOSEM  A  PO  POVINNÉ  DEZINFEKCI  RUKOU  U  VCHODU  DO  MŠ.  DÍTĚ  PŘEDAJÍ  U  DVEŘÍ  DO  TŘÍDY -  PLATÍ  ZÁKAZ  VSTUPU  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ DO  TŘÍDY !  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  SE  V  BUDOVĚ  MŠ  ZBYTEČNĚ  NEZDRŽOVALI.

ODPOLEDNÍ  KROUŽKY  SE  BUDOU  KONAT  AŽ  OD  30.11.2020  (ZA  MĚSÍC  LISTOPAD  BUDE  NA  KONCI  POLOLETÍ  POMĚRNÁ  ČÁSTKA  VRÁCENA)

OSTATNÍ  INFORMACE  (AKCE,  VÁNOČNÍ  PRÁZDNINY - ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  ATD.)  NAJDETE  V  PŘÍSLUŠNÝCH  SEKCÍCH  PO  ROZKLIKNUTÍ.


INFORMACE  K  PROVOZU  ŠKOL  OD 30.11.2020


INFORMACE  PRO  RODIČE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  JE  OPĚTOVNĚ  ZRUŠENA  Z  DŮVODU  NAŘÍZENÍ  V  DOBĚ  NOUZOVÉHO  STAVU. 

 NÁHRADNÍ  TERMÍN  BY  BYL  V  LEDNU  NEBO  V  ÚNORU  DLE  VOLNÉHO  TERMÍNU  ŠvP. (V  BŘEZNU  JE  V  PLÁNU  LYŽAŘSKÝ  KURZ,  V  DUBNU  PROBÍHAJÍ  ZÁPISY  DO  ZŠ). PŘEDNOSTNĚ  POJEDOU  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI. UHRAZENÉ  PENÍZE  SI  VYZVEDNĚTE  U  P.  HOSPODÁŘKY  R. KAFTANOVÉ.  TERMÍN  SI,  PROSÍM,  DOHODNĚTE  NA  EMAILU: sjzelmost@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  JE  JIŽ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ. JE ZMĚNĚN  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ

VEDENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.

JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.
JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.