verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

INFORMACE  PRO  RODIČE  ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ 
VE DNECH  24.3. 2023 - 29.3. 2023  JEDE  NAŠE  MŠ  NA  STÁLOU  ŠKOLU  V  PŘÍRODĚ  V  ČESTICÍCH  U  STRAKONIC.

CENA: 3.000 Kč / 3.100 děti s OŠD. 
 ZAHRNUJE:  POBYT,  STRAVU 5X DENNĚ S  PITNÝM  REŽIMEM,  AUTOBUS  TAM  A  ZPĚT,  VÝLET,  DROBNOSTI  DO  POKLADU
VHODNÉ  PRO  DĚTI  OD  5TI LET.  PŘIHLÁŠKU  A  POTVRZENÍ  K  LÉKAŘI  SI  VYZVEDNĚTE  U  P. UČ. RENÁTY  V ZELENÉ TŘÍDĚ. BLIŽŠÍ  INFORMACE  OBDRŽÍTE  NA  SCHŮZCE

RODIČE S  TRVALÝM  BYDLIŠTĚM  V  PRAZE  MAJÍCÍ FINANČNÍ  POTÍŽE  MOHOU  UPLATNIT  SLEVU  50%  Z  BALÍČKU  POMOCI  PRAŽANŮM - Z  FONDU  SOLIDARITY.  INFORMACE  U  P.  ŘEDITELKY.


DŮLEŽITÉ  INFORMACE  PRO  RODIČE  OHLEDNĚ  LETNÍHO  PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  V  ROCE  2023:

VE  DNECH 3.7. -  7.7. 2023   A   OD  21.8.  -  1.9. 2023  BUDOU  VŠECHNY  MATEŘSKÉ ŠKOLY  PRAHY  5   U Z A V Ř E N Y.
VE  ZBYLÝCH  DATECH  SE  MŠ  STŘÍDAJÍ  PO  DVOU  TÝDNECH - PŘEHLED  A  PODROBNÉ  INFORMACE  V  ORGANIZACI  ROKU -  SEKCE  PRÁZDNINY.  OBDRŽÍTE  INFORMACE  KAM  A  JAKOU  ČÁSTKU  MUSÍTE  UHRADIT  ZA  STRAVNÉ  A  ŠKOLNÉ  NJPOZDĚJI  DO  6.4.2023.

PŘIHLAŠUJETE  SVÉ  DÍTĚ  NA  ZÁVAZNOU  PŘIHLÁŠKU (K VYTIŠTĚNÍ NÍŽE)  NA  DANÝ  TERMÍN,  KDY  NEMÁTE  KAM  SVÉ  DÍTĚ  DÁT  A  ODEVZDÁTE  NEJPOZDĚJI  DO  10. ÚNORA  2023  VE  SVÉ  MŠ !!!  NA  POZDĚJŠÍ  TERMÍN  JIŽ  NEBUDE  BRÁN  ZŘETEL.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K VYTIŠTĚNÍ /  PŘÍPADNĚ  VYZVEDNUTÍ  PŘED  ŘEDITELNOU:

17125.pdf 82 kBBALÍČEK  OKAMŽITÉ  POMOCI  PRAŽANŮM  I  VE  2. POLOLETÍ - V ROCE 2023

OPATŘENÍ KE  ZMÍRNĚNÍ  DOPADŮ  INFLACE  NA  DOMÁCNOSTI  PRAŽANŮM  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2022/2023

NAŠE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  I  NADÁLE  ZAPOJENA  DO  PROGRAMU  BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM, O  KTERÉM  SE  DOZVÍTE  VÍCE ZDE V ODKAZU. 

https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354

PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
POMOC LZE VYUŽÍT NA :
STRAVNÉ  ZDARMA
ŠKOLNÉ  ZDARMA

CO MUSÍTE SPLŇOVAT:
TRVALÝ POBYT  /TRVALÉ  BYDLIŠTĚ  DÍTĚTE  V  PRAZE    (NESTAČÍ  DLOUHODOBÝ  POBYT)
V  ŽÁDOSTI - ČESTNÉM  PROHLÁŠENÍ  ZAŠKRTNETE  JEDNU  NEBO  VÍCE  Z  NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK
- PŘÍSPĚVEK ČI DOPLATEK NA BYDLENÍ
- OKAMŽITOU DÁVKU V HMOTNÉ NOUZI
- PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
- DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
- ČELÍTE  EXEKUCI  NEBO JSTE  V  INSOLVENCI
- PO ZAPLACENÍ NÁKLADŮ NA BYDLENÍ DOMÁCNOSTI ZBYDE MÉNĚ NEŽ 200 Kč NA OSOBU/DEN, U  SAMOSTATNĚ  ŽIJÍCÍCH  OSOB 300Kč NA OSOBU/DEN
JAK POSTUPOVAT
VYPLŇTE ŽÁDOST S ČESTNÝM  PROHLÁŠENÍM, ŽE  SPLŇUJETE  PODMÍNKY  A  ODEVZDEJTE  V  LISTINNÉ  PODOBĚ  ŘEDITELCE  MŠ  DO  pátku  27.01.2023.
V  PŘÍPADĚ  VYHOVĚNÍ  ŽÁDOSTI  NEBUDETE  PLATIT ŠKOLNÉ  OD  ZAČÁTKU  NÁSLEDNÉHO  MĚSÍCE, KDY JSTE  ŽÁDOST  PODALI.  PLATNOST  DO KONCE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2022/2023 ;  STRAVNÉ  OD 01.02.2023  DO  30.06.2023.  

ŽÁDOST  K  VYZVEDNUTÍ  V  ŘEDITELNĚ  NEBO  ZDE: 

17080.pdf 50 kB

NA  PŘIZNÁNÍ  PODPORY  NENÍ  PRÁVNÍ  NÁROK.

OHLEDNĚ  ŽÁDOSTI  K  ČERPÁNÍ  Z  FONDU  SOLIDARITY  -  NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ 2.000 Kč
VYPLŇTE  ŽÁDOST  S  ČESTNÝM  PROHLÁŠENÍM  A  ZDŮVODNĚNÍM  A  ODEVZDĚJTE  ŘEDITELCE  MŠ   co nejdříve.

17081.pdf 33 kB


INFORMACE  K  NOVÉMU  ŠKOLNÍMU  ROKU  2022 / 2023
PROSÍME  VŠECHNY  RODIČE,  ABY  SI  STÁHLI  DO  MOBILU  APLIKACI  TWIGSEE.  NA   VAŠE  EMAILY  UVEDENÉ  V  PŘIHLÁŠKÁCH  BYLY  ZASLÁNY  PŘIHLAŠOVACÍ  ÚDAJE  DO  TÉTO  APLIKACE.  PROSÍME  VYPLNIT  A  AKTUALIZOVAT  VŠECHNY  ÚDAJE. VŠICHNI  NOVÍ  RODIČE  SI  PRVNÍ  DEN  ZAKOUPÍ  U  P.  ŘEDITELKY  ČIPY  K  BRÁNĚ.  (1 ČIP STOJÍ  60 Kč.  KAŽDÝ  RODIČ  MÁ  PŘIPRAVEN  2  ČIPY).  PROSÍME,  VEZMĚTE  SI  S  SEBOU  HOTOVOST.   Z  TOHOTO  DŮVODU  BUDE  BRÁNA  PRVNÍ  DVA  DNY  OTEVŘENA  PO  CELÝ  DEN. VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  BÝVÁ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STEJNÝ  JE  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  PO  LEVÉ  STRANĚ  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.  PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  

ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ  DOTYKU  DĚTEM  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY  A  NA  BRÁNU  NELEZLI.


17090.jpg

ZVEME  VŠECHNY  RODIČE,  PŘÁTELÉ  A  ZNÁMÉ   NA
MULTIKULTURNÍ  VÝSTAVU  S  NÁZVEM  NEJSEM  SÁM  NA  SVĚTĚ  ANEB  VŠICHNI  JSME  SI  ROVNI

             VE  STŘEDU  23.6.2022  MEZI  13.00 - 17.00 HODINOU.


PŘIJĎTE  SI  PROHLÉDNOUT  VÝSTAVU, KTERÁ  PREZENTUJE  STÁTY,  ZE  KTERÝCH  POCHÁZEJÍ  NAŠE  DĚTI  V  MATEŘSKÉ  ŠKOLE. JE  POŘÁDÁNA  NA  ZÁKLADĚ  PROBÍRANÉHO  INTEGROVANÉHO  BLOKU  NAŠEHO  ŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU  MŠ - LETEM  SVĚTEM  S  TÉMATEM: NEJSEM  SÁM  NA  SVĚTĚ.
KAŽDÁ  TŘÍDA  PŘEDSTAVÍ  JEDEN  STÁT -  ČESKOU REPUBLIKU,  ITÁLII,  UKRAJINU  A  BULHARSKO.

 PŘIJĎTE  SI  PROHLÉDNOUT  A  POSLECHNOUT   PŘEDNÁŠKU  O  ZAJÍMAVOSTECH   Z  TĚCHTO  ZEMÍ, OCHUTNAT  MÍSTNÍ  POKRMY A VYMĚNIT SI VZÁJEMNĚ RECEPTY KRAJOVÝCH SPECIALIT.

  TĚŠÍ  SE  NA  VÁS  DĚTI  A   ZAMĚSTNANCI  MŠ  U  ŽELEZNIČNÍHO  MOSTU


V  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.