verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

Mimořádné opatření k izolaci a karanténě, které vydalo Ministerstva zdravotnictví ČR.

AKCE KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ DNE 24. 9. 2020 SE RUŠÍ (DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR)

V  NAŠÍ  MŠ  JE  VOLEBNÍ  MÍSTNOST (OKR. 5017),  PROTO  ZDE  BUDOU  PROBÍHAT  VOLBY  DO  SENÁTU ČR    VE  DNECH  2. - 3. 10.   A   2. KOLO     9.  - 10. 10. 2020

VE  ČTVRTEK  1.10.  A   8.10.  BUDE  OMEZEN  PROVOZ  MŠ  NA  3  TŘÍDY  -  PŘÍPRAVA  VOLEBNÍ  MÍSTNOSTI.

V  PÁTEK  2. 10. A  TAKÉ   9. 10.
BUDE  MŠ  POUZE  PRO  DĚTI,  KTERÉ  NEMAJÍ  HLÍDÁNÍ  A  TO  POUZE  DO  13.00  HODIN !   
Z  DŮVODU  HYGIENICKÝCH   OPATŘENÍ   PO  DOBU  KONÁNÍ  VOLEB.

DOCHÁZKU  VAŠEHO  DÍTĚTE  NA  TYTO  DNY  NAHLAŠTE  DO  29.9.  VE  SVÉ  TŘÍDĚ.


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VZHLEDEM K UPOZORNĚNÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  A  KHS MUSÍ  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  V  BUDOVĚ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  OD  ČTVRTKA  10. 9. 2020 NOSIT  POVINNĚ  ZAKRYTÍ  ÚST  A  NOSU (ROUŠKU APOD.) A  POUŽÍVAT  DEZINFEKČNÍ  PROSTŘEDKY  NA  RUCE  U  VCHODU  DO  BUDOVY.

RODIČE  ZATÍM  MOHOU  ODVÁDĚT  DĚTI  DO TŘÍD.  ZÁROVEŇ  PROSÍME, ABY  SE  ZBYTEČNĚ  NEZDRŽOVALI  V  OBJEKTU  MATEŘSKÉ  ŠKOLY.  

 DĚTI  SI  PO  VSTUPU  DO  TŘÍDY  UMYJÍ  RUCE  ANTIBAKTERIÁLNÍM  MÝDLEM.

                                                                         DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


INFORMACE  PRO  RODIČE:

AKTUÁLNĚ  SE  V  MŠ  REALIZUJE  PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.

INSTALUJÍ SE NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.
BUDE SE MONTOVAT POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NAVYŠOVAT PLOT KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.                                                  

BOHUŽEL  SE  PRÁCE  PROTÁHLY  DO  ZAČÁTKU  ŠKOLNÍHO  ROKU.  PROTO VÁS  PROSÍME  O  POCHOPENÍ  A  SHOVÍVAVOST  S  PŘÍPADNÝMI  NEDOSTATKY A  PŘEKÁŽKAMI.  ZÁROVEŇ  ABYSTE  DOHLÍŽELI  NA  BEZPEČNOST  SVÝCH  DĚTÍ.               

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


OBĚDY  DO  ŠKOL

Úleva plateb za stravné pro sociálně slabé rodiny  - dokument ke stažení