verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

INFORMACE  O  VÁNOČNÍCH  PRÁZDNINÁCH:
MŠ  ZVAŽUJE  VÁNOČNÍ  PROVOZ  MEZI  SVÁTKY  OD  PONDĚLÍ  27. 12.  DO  ČTVRTKA  30. 12. 2021  V  DOBĚ  7.00 - 16.30 HODIN.  POKUD  MÁTE  ZAMĚSTNANÍ  RODIČE  ZÁJEM  A  NEMÁTE  KAM  SVÉ  DÍTĚ  UMÍSTIT,  OZVĚTE  SE  CO  NEJDŘÍVE  NA  EMAIL  P.  ŘEDITELCE  mszelmost@centrum.cz. 
 V  JINÉM  PŘÍPADĚ  BUDE  MŠ  V  DOBĚ  ŠKOLNÍCH  VÁNOČNÍCH  PRÁZDNIN  OD  23 .12. 2021  - 2. 1. 2022  U Z A V Ř E N A.


Informace  pro  rodiče
VE  DNECH  9. - 16. 11. 2021  SE  KONÁ  ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ  V  ČESTICÍCH  U  STRAKONIC -  STÁLÁ ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ - viz Akce měsíce LISTOPAD 2021.  VE  STŘEDU  3. 11.  JE  SCHŮZKA  S  PODROBNÝMI  NFORMACEMI.
POKUD  BUDETE  MÍT  ZÁJEM,  ABY  SE  VAŠE  DÍTĚ  (OD 5 ti LET) ZÚČASTNILO,  PŘIHLAŠTE  SE  CO  NEJDŘÍVE  U  PANÍ  UČITELKY  RENÁTY  KAFTANOVÉ  V  ZELENÉ  TŘÍDĚ.


V  PÁTEK  29 .10. 2021  JE  PROVOZ  MŠ  OMEZEN POUZE  NA  DOBU  OD 7.00 - 16.00 HODIN.                                                            Z  DŮVODU  VELMI  MALÉHO  POČTU  PŘIHLÁŠENÝCH  DĚTÍ.

UPOZORŇUJEME  RODIČE,  ŽE JE  VYSOKÁ  NEMOCNOST  DĚTÍ   (25. - 27.10.),  OBJEVILY  SE  PŘÍPADY  STREPTOKOKOVÉ  A  SPÁLOVÉ  ANGÍNY  (LZE  POZNAT  POUZE  VÝTĚREM  Z  KRKU) - UPOZORNĚTE  NA  TUTO  SITUACI  SVÉHO  DĚTSKÉHO  LÉKAŘE,  KDYŽ  HO  NAVŠTÍVÍTE  S  DÍTĚTEM


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE  VRACEJÍCÍ  SE   ZE   ZAHRANIČÍ
ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  MAJÍ  POVINNOST  NAHLÁSIT  ŠKOLE,  JESTLIŽE  JEJICH  DÍTĚ  STRÁVILO  DÉLE  NEŽ  12 HOD. V  ZAHRANIČÍ.  PŘESTOŽE  SE  NA  DĚTI  DO  6  LET  NEVZTAHUJE  POVINNOST  PODROBIT  SE  TESTU  PCR  PO  NÁVRATU  ZE  ZAHRANIČÍ,  PLATÍ  ALE  PRO  TAKOVÉ  DÍTĚ  POVINNOST  ZŮSTAT  V  SAMOIZOLACI  7 - 10 DNŮ PODLE  RIZIKA  NÁKAZY  DANÉ  ZEMĚ (ŠKOLA  MESMÍ  UMOŽNIT  JEHO  PŘÍTOMNOST).  PRO  DĚTI  NAD  6  LET  JIŽ  PLATÍ  PRAVIDLA  JAKO  PRO  OSOBY  DO  DOVRŠENÍ  12  LET  VĚKU.  PODROBNOSTI  VIZ  OCHRANNÉ  OPATŘENÍ NÍŽE

Informace pro školy - návrat ze zahraničí.pdf


INFORMACE  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

 NA  VCHODOVÝCH  DVEŘÍCH  SI  V  SEZNAMU  NAJDETE  SVÉ  DÍTĚ .  ZVONÍTE  NA  ZVONEK  PŘÍSLUŠNÉ  BARVY  TŘÍDY  PO  LEVÉ  STRANĚ  DVEŘÍ  A  VYČKÁTE  POKYNU  Z  KOMUNIKÁTORU  "DVEŘE  JSOU  OTEVŘENY".
V  PŘÍSLUŠNÉ  ŠATNĚ  SI  NA  DŘEVĚNÉ  TABULCE  VYHLEDÁTE  ZNAČKU  VAŠEHO  DÍTĚTE.  PŘEVLÉKNETE  DÍTĚ  DO  OBLEČENÍ  DO  TŘÍDY  A  ZAVEDETE  SVÉ  DÍTĚ  DO  TŘÍDY  K  PŘEDÁNÍ  PANÍ  UČITELCE.  VŠICHNI  RODIČE  VSTUPUJÍ  DO  BUDOVY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  RESPIRÁTORU  NEBO  V  NANOROUŠCE   A  U  VCHODU  IHNED  POUŽIJÍ  BEZDOTYKOVÝ  NEBO  NÁŠLAPNÝ  DÁVKOVAČ  DEZINFEKČNÍHO  PROSTŘEDKU.  (DÍTĚ  SE  UMYJE  ANTIBAKTERIÁLNÍM  MÝDLEM  PO  VSTUPU  DO  TŘÍDY). STÁLE  PLATÍ  ZÁKAZ  VSTUPU  3. OSOB  -  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  BEZ  ZAKRYTÍ  NOSU  A  ÚST,  JELIKOŽ  DĚTI  A  PEDAGOGOVÉ  V  MŠ  TOTO  ZAKRYTÍ  NENOSÍ.

VŠICHNI  NOVÍ  RODIČE  SI  PRVNÍ  DEN  ZAKOUPÍ  U  P.  ŘEDITELKY  ČIPY  K  BRÁNĚ.  (1 ČIP STOJÍ  60 Kč.  KAŽDÝ  RODIČ  MÁ  PŘIPRAVEN  2  ČIPY).  PROSÍME,  VEZMĚTE SI  S  SEBOU  HOTOVOST.   Z  TOHOTO  DŮVODU  BUDE  BRÁNA  PRVNÍ  DVA  DNY  OTEVŘENA  PO  CELÝ  DEN.

PROSÍME  ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE  O  PŘEČTENÍ  ŠKOLNÍHO  ŘÁDU  PRO  ROK  2021 /2022, KDE  JSOU  UVEDENY  PODROBNĚ  VŠECHNY  INFORMACE  TÝKAJÍCÍ  SE  ORGANIZACE,  PLACENÍ,  OMLOUVÁNÍ,  DÁLE   PRÁVA   A   POVINNOSTI   VAŠE  A  VAŠICH  DĚTÍ.  NAJDETE  HO  V  SEKCI  DOKUMENTY -  ROZKLIKNUTÍM  ŠKOLNÍ  ŘÁD.
V  MŠ  SE  BUDETE  PODEPISOVAT,  ŽE  JSTE  SE  SE  ŠKOLNÍM  ŘÁDEM  SEZNAMILI  A  POROZUMĚLI  MU.


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  BÝVÁ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STEJNÝ  JE  ODCHOD  I  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.