verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

BALÍČEK  OKAMŽITÉ  POMOCI  PRAŽANŮM  =
OPATŘENÍ KE  ZMÍRNĚNÍ  DOPADŮ  INFLACE  NA  DOMÁCNOSTI  PRAŽANŮM  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2023/2024

NAŠE  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JE  I  NADÁLE  ZAPOJENA  DO  PROGRAMU  BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM, O  KTERÉM  SE  DOZVÍTE  VÍCE  ZDE  V  ODKAZU  NÍŽE:

PODMÍNKY  PRO  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI: 
V  ŘEDITELNĚ  SI  CO  NEJDŘÍVE  VYZVEDNĚTE  NEBO  STÁHNĚTE  Z  WEBU  (SEKCE  DOKUMENTY - DOKUMENTY  KE  STAŽENÍ )  FORMULÁŘ  ŽÁDOSTI  A  DO  27.9.2023  ODEVZDEJTE  VYPLNĚNÝ  P. ŘEDITELCE  NEBO  VE  TŘÍDĚ.
LZE VYUŽÍT NA:
STRAVNÉ  ZDARMA
ŠKOLNÉ  ZDARMA
OD  NÁSLEDUJÍCÍHO  MĚSÍCE  DO  31.12.2023.

CO  MUSÍTE  SPLŇOVAT:
DÍTĚ  MUSÍ  MÍT  TRVALÉ  BYDLIŠTĚ  V  PRAZE   (NESTAČÍ  DLOUHODOBÝ  POBYT)
V  ŽÁDOSTI - ČESTNÉM  PROHLÁŠENÍ  ZAŠKRTNETE  JEDNU  NEBO  VÍCE  Z  UVEDENÝCH  PODMÍNEK.
MUSÍTE  VČAS  ODEVZDAT - DO 27.9.2023

NA  TUTO  PODPORU  NENÍ  PRÁVNÍ  NÁROK A   ZÁVISÍ  NA  ROZHODNUTÍ  ŘEDITELE  ŠKOLY.

DÁLE  LZE  VYUŽÍT  FORMULÁŘ  Č. 2  K  ČERPÁNÍ  DOTACE  Z  FONDU  SOLIDARITY  V  RÁMCI  BALÍČKU  POMOCI  PRAŽANŮM   NA  ZÁJMOVÉ  AKTIVITY  (ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ  APOD.)

PODROBNOSTI BALÍČKU:

17488.pdf 685 kB


17487.jpg


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VŠICHNI  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  SI  PŘEČTOU  ŠKOLNÍ  ŘÁD  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024, JSOU V NĚM  UVEDENY  PODROBNĚ  VŠECHNY  INFORMACE  O  ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ, O PLACENÍ  ŠKOLNÉHO, STRAVNÉHO, O  OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ,  PRÁVA  A  POVINNOSTI  DĚTÍ  I  RODIČŮ  ATD.  VE  TŘÍDÁCH / V  ŠATNĚ  PODEPÍŠETE,  ŽE  JSTE  SE  ŠKOL. ŘÁDEM  SEZNAMILI  A  POROZUMĚLI  MU. 
PODROBNÉ  INFORMACE  O PLATBÁCH  NAJDETE  V  SEKCI  ÚPLATA  ZA  MŠ.


INFORMACE  KE  ŠKOLNÍMU  ROKU  2023 - 2024

PROSÍME  VŠECHNY  RODIČE,  ABY  SI  STÁHLI  DO  MOBILU  APLIKACI  TWIGSEE.  NA   VAŠE  EMAILY  UVEDENÉ  V  PŘIHLÁŠKÁCH  BYLY  ZASLÁNY  PŘIHLAŠOVACÍ  ÚDAJE  DO  TÉTO  APLIKACE.  PROSÍME  VYPLNIT  A  AKTUALIZOVAT  VŠECHNY  ÚDAJE.

VŠICHNI  NOVÍ  RODIČE  SI  PRVNÍ  DEN  ZAKOUPÍ  U  P.  ŘEDITELKY  ČIPY  K  BRÁNĚ.  (1 ČIP STOJÍ  60 Kč.  KAŽDÉ  DÍTĚ  MÁ  PŘIPRAVENY  2  ČIPY).  PROSÍME,  VEZMĚTE  SI  S  SEBOU  HOTOVOST.   Z  TOHOTO  DŮVODU  BUDE  BRÁNA  PRVNÍ  DVA  DNY  OTEVŘENA  PO  CELÝ  DEN. 
 VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  BÝVÁ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU. 
PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY. 
PŘI  VCHODU  DO  BUDOVY  ZVOŇTE  PO  LEVÉ  STRANĚ  NA  ZVONEK  TŘÍDY  A  VYČKEJTE.  DVEŘE  VÁM  OTEVŘE  PERSONÁL, JAKMILE  VÁS  UVIDÍ  V  KAMEŘE  TABLA, USLYŠÍTE  KRÁTKÉ  CVAKNUTÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.  PŘI  ODCHODU  Z  BUDOVY  MŠ  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  PO  LEVÉ  STRANĚ  A  DVEŘE  SE  OTEVŘOU.
PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  

ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ  DOTYKU  DĚTEM  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY  A  ABY  NA  BRÁNU  NELEZLI . ABY  ZABEZPEČENÍ  MŠ  BYLO  ÚČELNÉ,  PLATÍ  PRO  DĚTI  ZÁKAZ  OTEVÍRÁNÍ  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ  I  BRÁNY  TLAČÍTKEM,  PROTO JE  UMÍSTĚNO  MIMO DOSAH  DĚTÍ !!!


MIMOŘÁDNÝ  ZÁPIS  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  ROK  2023 - 2024  SE  KONÁ  V  MŠ  A  ZŠ  BARRANDOV - CHAPLINOVO  NÁMĚSTÍ  DNE  6.9.2023

17484.jpg


V  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.