verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Aktuálně

Menu > Aktuálně

NOVÉ  DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

CELÁ  MŠ  JE  OD  24.2. -  28.2.2021  UZAVŘENA  DLE  ROZHODNUTÍ  HYGIENICKÉ  STANICE  HMP.  RODIČŮM  PŘÍTOMNÝCH  DĚTÍ , KTERÉ  SE  SETKALY  S  DÍTĚTEM  VE  DNECH  16. - 18.2.,  BYL  ZASLÁN  EMAIL  S  INFORMACEMI  OD  HYGIENY.  DÍTĚ  S  POZITIVNÍM  VÝSLEDKEM  TESTU  NA  COVID  BYLO  TESTOVÁNO  19.2. 2021  A  NEMĚLO  ŽÁDNÉ  PŘÍZNAKY.  OSLOVENÉ  DĚTI  PŘINESOU  PO  10  DNECH  VÝSLEDEK  NEGATIVNÍHO  TESTU  PCR  NEBO  ZŮSTANOU  DOMA  14  DNŮ. 

 V  SEKCI  DOKUMENTY  NAJDETE  K  VYTIŠTĚNÍ  ŽÁDOST  O  OČR  Z  DŮVODU  UZAVŘENÍ  MŠ  NA  24. - 26.2., PRO ČERVENOU TŘÍDU OD  23.2. - 26.2.2021  K  VAŠÍ  PŘÍPADNÉ  POTŘEBĚ.

PŘÍPOMÍNÁME,  ŽE  JE  VAŠÍ  POVINNOSTÍ  HLÁSIT  JAKÉKOLIV  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  V  RODINĚ  DO  MŠ.                                                      DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ.


INFORMACE  O  KROUŽCÍCH  V  MŠ:
KROUŽKY  V   MĚSÍCI  BŘEZNU  JEŠTĚ  NEZAČNOU  Z  HYGIENICKÝCH  DŮVODŮ.


Provoz v období školních jarních prázdnin najdete v sekci Organizace školního roku - Prázdniny nebo v Akcích měsíce - Únor 2021.


INFORMACE  PRO  RODIČE  OHLEDNĚ  KROUŽKŮ

NA  DRUHÉ  POLOLETÍ   KROUŽKY   NEBUDOU  NOVĚ  VYPSÁNY.
VZHLEDEM  K  TOMU,  ŽE  BYLY  POŘÍZENY   POTŘEBY  A  POMŮCKY  ZA  FINANCE  V  1. POLOLETÍ   A   ŽE  SE  V  LISTOPADU   A   V  LEDNU  CELÝ  MĚSÍC  KROUŽKY  NEKONALY,  BUDOU   KROUŽKY   PŘESUNUTY  NA  2. POLOLETÍ.  KROUŽKY  BUDOU   PROBÍHAT  PRO  STEJNÉ   DĚTI  AŽ  V  MĚSÍCI  BŘEZNU   A   DÁLE  V  DUBNU  NEBO  KVĚTNU  (PODLE  AKTUÁLNÍ   SITUACE).  
             DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ


NOVÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

OD 1. 2. 2021  BUDE  PROVOZ  MŠ  PRODLOUŽEN  OD  7.00 - 17.00 HODIN
(PO MATEŘSKÉ  DOVOLENÉ  SE  VRACÍ  P. UČ.  Mgr. TEREZA  POLÁKOVÁ /SAGA).

VZHLEDEM  K  PŘETRVÁVAJÍCÍMU  NOUZOVÉMU  STAVU  A   OPATŘENÍM   V   5. STUPNI  PES,  MAJÍ  RODIČE  I  NADÁLE  ZÁKAZ  VSTUPU  DO  BUDOVY  MŠ.  DĚTI  JSOU  PŘEBÍRÁNY  A  PŘEDÁVÁNY  U  VCHODOVÝCH  DVEŘÍ.      S  SEBOU  IGELITOVOU  TAŠKU  S  PŘEVLEČENÍM  DO  TŘIDY,  NA  VEN,  NA  SPANÍ. 

DŮRAZNĚ  UPOZORŇUJEME  RODIČE,  ŽE  DĚTI  S  PŘÍZNAKY  COVIDU  NEBO  CHŘIPKY  (RÝMA, KAŠEL, HOREČKA, NECHUTENSTVÍ, PRŮJEM)  NEBUDOU  PŘIJATY  DO  MŠ.  POKUD  SE  VE  VAŠÍ  RODINĚ  VYSKYTNE  COVID -19,  POŽADUJEME  OD  DĚTÍ  NEGATIVNÍ  TESTY,  PŘI  NEDODÁNÍ  VÝSLEDKU  TESTU,  MUSÍ  ZŮSTAT  DÍTĚ  14  DNŮ  DOMA  V  KARANTÉNĚ.
VAŠÍ  POVINNOSTÍ  JE  JAKÉKOLIV  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  V  DOMÁCNOSTI  NAHLÁSIT  DO  MŠ.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ  A   ZA  TO,  ŽE  CHRÁNÍTE   ZDRAVÍ  NAŠICH  ZAMĚSTNANCŮ,  ABY  NEDOŠLO  K  UZAVŘENÍ  CELÉ  MŠ.


PANÍ  ŘEDITELKA  MŠ  NEBUDE  ZE  ZDRAVOTNÍCH  DŮVODŮ  PŘÍTOMNA  V  MŠ  OD  1.1.2021  PO  DOBU  CCA 6 - 8 TÝDNŮ.  
POTŘEBNÝ  KONTAKT  BUDE  POUZE  ELEKTRONICKÝ : mszelmost@centrum.cz


INFORMACE  K  PROVOZU  ŠKOL  OD 30.11.2020


INFORMACE  PRO  RODIČE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  JE  OPĚTOVNĚ  ZRUŠENA  Z  DŮVODU  NAŘÍZENÍ  V  DOBĚ  NOUZOVÉHO  STAVU. 

 NÁHRADNÍ  TERMÍN  BY  BYL  V  LEDNU  NEBO  V  ÚNORU  DLE  VOLNÉHO  TERMÍNU  ŠvP. (V  BŘEZNU  JE  V  PLÁNU  LYŽAŘSKÝ  KURZ,  V  DUBNU  PROBÍHAJÍ  ZÁPISY  DO  ZŠ). PŘEDNOSTNĚ  POJEDOU  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI. UHRAZENÉ  PENÍZE  SI  VYZVEDNĚTE  U  P.  HOSPODÁŘKY  R. KAFTANOVÉ.  TERMÍN  SI,  PROSÍM,  DOHODNĚTE  NA  EMAILU: sjzelmost@seznam.cz


UPOZORNĚNÍ  PRO  RODIČE

VCHODOVÁ  BRÁNA  DO  OBJEKTU  MŠ  JE  JIŽ  SPUŠTĚNA  POUZE  NA  ELEKTRICKÝ  POHON  V  RÁMCI   BEZPEČNOSTNÍCH  OPATŘENÍ.  S  BRÁNOU  SE  NESMÍ  RUČNĚ  MANIPULOVAT  Z  DŮVODU  PORUŠENÍ  MOTORU.  PŘI  VSTUPU  PŘILOŽTE  ČIP  KE  KOMUNIKÁTORU  PO  PRAVÉ  STRANĚ  BRÁNY  A  VYČKEJTE  OTEVŘENÍ  BRÁNY.  BRÁNA  SE  ZAVÍRÁ  SAMA.  PŘI  ODCHODU  Z  OBJEKTU  JE  NUTNÉ  POUŽÍT  TLAČÍTKO  PO  LEVÉ  STRANĚ  BRÁNY.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ. JE ZMĚNĚN  I  ODCHOD  Z  BUDOVY  MŠ.  STAČÍ  KRÁTKÉ  ZMÁČKNUTÍ  TLAČÍTKA  A  DVEŘE  JSOU  PŘIPRAVENY  K  OTEVŘENÍ.  PŘIDRŽENÍ  TLAČÍTKA  ČI  TLAK  DO  DVEŘÍ  NAOPAK  DVEŘE  BLOKUJE.

PO  UKONČENÍ  DOCHÁZKY  VAŠEHO  DÍTĚTE  DO  MŠ  BUDOU  ČIPY  ODEVZDÁNY  A  ZÁROVEŇ  VÁM  BUDOU  VRÁCENY  PENÍZE  ZA  JEJICH  POŘÍZENÍ.  PŘI  ZTRÁTĚ ČIPU  NAHLAŠTE  TUTO  SKUTEČNOST  P. UČITELKÁM  NA  TŘÍDĚ  A  OPĚT  SI  ČIP  V  HODNOTĚ  60 Kč  MUSÍTE  ZAKOUPIT.  ŽÁDÁME  RODIČE,  ABY  DOHLÍŽELI  NA  SVÉ  DĚTI  A  DODRŽOVALI  ZÁKAZ DOTYKU  NA  ZAŘÍZENÍ  K  POHONU  BRÁNY.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ

VEDENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY


INFORMACE  PRO  RODIČE:

V  MŠ BYL REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.

JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.
JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.