verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Příprava školáků - doporučení

Navigace > Příprava školáků - doporučení

VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ - PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ

V NAŠÍ MŠ JSME ZVOLILI HOMOGENNÍ ROZDĚLENÍ TŘÍD (DLE VĚKU DĚTÍ) Z DŮVODU INTENZIVNĚJŠÍ A KVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVY PŘEDŠKOLÁKŮ NA VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. DĚTI ZÍSKAJÍ VŠEOBECNÝ PŘEHLED ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZA POMOCI NEJNOVĚJŠÍCH DIDAKTICKÝCH HER A STAVEBNIC, MODERNÍCH DIGITÁLNÍCH POMŮCEK, INTERAKTIVNÍ TABULE ATD. FYZICKÉ SCHOPNOSTI SI ZDOKONALÍ NA TĚLOCVIČNÉM NÁŘADÍ VE VYBAVENÉ TĚLOCVIČNĚ (HOBBY MÍSTNOSTI). DĚTI VÍCE CESTUJÍ TRAMVAJÍ, CHODÍ NA DELŠÍ PROCHÁZKY, POZNÁVAJÍ KRÁSY PRAHY, MAJÍ MNOHO ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT.

VYUŽÍVÁME SPOUSTU MONTESSORI HER, LOGOPEDICKÝCH KARET A HER A DALŠÍ DIDAKTIKY OD MNOHA SPOLEČNOSTÍ, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME.
DĚTEM, U KTERÝCH SI RODIČE NEJSOU JISTI S NÁSTUPEM DO ZŠ, DOPORUČUJEME PROVÉST TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI.

NÍŽE NALEZNETE UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ A ODKAZY:

JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI PŘED NÁSTUPEM DO ZŠ

17759.pdf 547 kB

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY

17757.pdf 559 kB

ŠKOLNÍ ZRALOST

https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/poradna-skolni-zralost/

ŘEČ

https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/poradna-rec/

GRAFOMOTORIKA

https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/poradna-grafomotorika/

CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY

https://www.novadida.cz/wp-content/uploads/2021/09/Chyst%C3%A1me-se-do-1.-t%C5%99%C3%ADdy-e-book-NOVADIDA.pdf

NOVADIDA - POMŮCKY PRO DĚTI

https://www.novadida.cz/


SPC SLUNÍČKO

17758.pdf 255 kB


SDRUŽENÍ META:

Sociální pracovníci META, o.p.s. nabízejí klientům odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání a uplatnění na trhu práce formou osobních, telefonických a e-mailových konzultací, zaměřují se na cizojazyčnou klientelu.
V případě potřeby mohou sociální pracovníci asistovat při řešení problému a zajistit tlumočníka.
Ve spolupráci s dobrovolníky nabízí klientům individuální i skupinové doučování či přípravu na zkoušky.
META o.p.s. realizuje i další vzdělávací aktivity kurzy českého jazyka pro děti i dospělé na různých úrovních či různého zaměření a různé tematické semináře, na jejich stránkách naleznete spoustu matriálů k usnadnění komunikace v českém jazyce.
http://www.meta-ops.cz/


Speciálně pedagogické centrum Vertikála

SPC nabízející speciálně pedagogická vyšetření, konzultace a poradenství. Zaměřuje na podporu klientů s poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha).
Rooseveltova 8, Praha 6
http://www.skolaroos.cz/spcospc.html