verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Plán akcí

Navigace > Plán akcí

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/ 2024

JEDNÁ  SE  O  PLÁN  NA  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK , PŘESNÉ  A  AKTUÁLNÍ  AKCE  NAJDETE  V  SEKCI  AKCE  MĚSÍCE  PO  KLIKNUTÍ  NA  DANÝ  MĚSÍC.

Tematické výlety do Prokopského údolí, Vyšehrad aj.    
předškolní třídy podzim, jaro
Divadelní představení - dle rozpisu a objednávek  všechny třídy každý měsíc
Kdo si hraje, nezlobí - soutěžní odpoledne  všechny třídy září
Den stromů  starší děti 20. 10.
Škola v přírodě Čestice starší  děti listopad
Tvořivé dílny - podzimní přírodniny  všechny třídy  listopad
Dýňové slavnosti všechny třídy listopad
Mikulášská nadílka  všechny třídy 5. 12.
Čertí den  starší třídy   prosinec
Tvořivé dílny adventní všechny třídy prosinec
Výlet vánoční  všechny třídy prosinec
Vánoční posezení s vystoupením dětí  všechny třídy prosinec
Návštěvy 1. třídy ZŠ Kořenského, Radlická, Santoška /Tyršova Červená + Žlutá třída leden, únor
Lyžařská školička  předškolní děti leden  - březen
Masopustní karneval všechny třídy únor
Návštěva knihovny  Červená + Žlutá třída každý 2. měsíc
Velikonoční tvořivé dílny  všechny třídy duben
Velikonoční výlet ?  všechny třídy březen, duben
Škola v přírodě Čestice  starší děti  leden - duben
Čarodějnice - dopoledne i odpoledne  všechny třídy duben
Plavání  starší děti 2. pololetí
Hasiči - zbrojnice předškolní třídy květen
Pro maminky k svátku - výroba dárků  všechny třídy květen
Tematické výlety po Praze  Červená + Žlutá třída květen, červen
Oslava MDD všechny třídy  červen
Planetárium  předškolní třídy duben, červen
Školní výlet do Mirákula? všechny třídy červen
Zahradní slavnost + rozloučení s předškoláky  všechny třídy červen

Ostatní neplánované akce vyplynou z průběžných nabídek a z dané situace.
Dozvíte se o nich z nástěnek a webových stránek MŠ v sekci AKCE MĚSÍCE.
Např. Stanice mladých přírodovědců; Akce pořádané MěČ Prahy 5 - zřizovatelem aj.