verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zájmové kroužky

Navigace > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky začnou probíhat od října 2020.

V průběhu září na nástěnce přihlásíte své děti do jednotlivých kroužků.