verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zájmové kroužky

Navigace > Zájmové kroužky

SEZNAM KROUŽKŮ V  MŠ V  ROCE 2021/ 2022 I. pololetí 

SEZNAM  KROUŽKŮ  JE  VYVĚŠEN  NA  NÁSTĚNCE  V  HLAVNÍ  CHODBĚ. 
PROBÍHÁ  PŘIHLAŠOVÁNÍ  NA  DRUHÉ  POLOLETÍ  DO  KROUŽKŮ.
KROUŽKY  VE  2. POLOLETÍ  ŠK. ROKU 2021-22  BUDOU  PROBÍHAT  V  MĚSÍCÍCH  ÚNOR - KVĚTEN  2022.

PONDĚLÍ :

    HRAVÁ  ANGLIČTINA  - Jakub Ryšánek

13.40 - 14.25 starší děti    1. skupina      hobby místnost
14.45 - 15.30 pokročilí      2. skupina      hobby místnost
15.35 - 16.20 ml. děti zač. 3. skupina     hobby místnost

  • CENA: 800 Kč / pololetí  každý  týden včetně prac. listů

ÚTERÝ :

    SPORTÍK  - Mgr. Šárka Kubátová

14.45 - 15.45  starší děti        hobby místnost
16.00 - 16.45 mladší děti       hobby místnost

  • CENA: 500 Kč / pololetí každý týden

      KERAMIKA  -  Bc. Marie Poláková

sudé  úterý  pro děti od 5 let
13.35 - 14.20   starší  děti                dílna
14.45 - 15.30  st.děti + Zelená tř.    dílna

  • CENA:  1.000 Kč / pololetí  co  14  dnů  včetně hlíny a vypálení

STŘEDA:

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA  -  Renáta Kaftanová

13.35 - 14.20   starší děti                 dílna
14.45 - 15.30   starší+mladší děti   dílna
15.35 - 16.20   mladší děti               dílna

  • CENA:  900 Kč / pololetí každý týden včetně materiálu

ČTVRTEK:

    HUDEBNĚ POHYBOVÝ  KROUŽEK  -  Mgr. Michaela Pěkníková

13.40. - 14.25      starší  děti      hobby  místnost
14.45 - 15.30       starší  děti      hobby  místnost
15.35 - 16.20       mladší děti     hobby  místnost

  • CENA:   500  Kč / pololetí každý týden