verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Projekty

Navigace > Projekty

17247.pdf 541 kB OP JAK


17161.pdf 72 kB Plakát_MAP_rozvoje_vzdělávání_III_pro_MČP5


17160.pdf 637 kB Plakát_NPO_DIGITALIZUJEME_SKOLU


16653.pdf 74 kB sablony 3


16645.pdf 385 kB výzva 54

HEZKY ČESKY 
V naší MŠ  se věnujeme dětem s OMJ (odlišným mateřským jazykem) formou skupinového doučování českého jazyka pro děti cizinců.  V MŠ pracujeme s dětmi ve dvou skupinách dětí.

40.jpg

3778.jpg

První skupinu předškolních dětí vede logopedická asistentka Monika Háchová v rámci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Podporujeme integraci dětí s odlišným mateřským jazykem a citlivým způsobem se snažíme začlenit tyto děti do kolektivu. Děti se seznamují s českým jazykem velmi rychle, učíme český jazyk metodou KIKUS, k dispozici máme vhodný obrazový materiál. Výuka českého jazyka probíhá zdarma v rámci poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci výše jmenovaného projektu. Do tohoto projektu jsme byli zapojeni v roce 2017, 2018, 2019 a v roce 2020, kdy tento rozvojový program skončil. Pro rok 2021 MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora vzdělávání cizinců v MŠ, do něhož jsme opět zapojeni.

Druhou skupinu vede lektorka Mgr. Tereza Poláková. V této skupině se s českým jazykem seznamují nejmladší a mladší děti s OMJ na základě podpůrných opatření - změna obsahu vzdělávání - výuka českého jazyka.  Projekt je financován MŠMT na základě vykázaných podpůrných opatření.


38.png

Jsme zapojeni do programu Zdravá 5. Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ i MŠ. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Vzdělávací program poskytuje Nadační fond Albert zdarma. V roce 2017, 2018, 2019 jsme se zapojili do celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravé 5, která podporuje u dětí zásady správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Je zaměřena na téma vaření s láskou a radost z jídla, a to v rámci přípravy ve skupině, ale i společné konzumace pokrmu.

37.jpg


39.png


Mateřská škola je zapojena do projektu ZELENÁ FIRMA. V budově u vchodových dveří se nachází sběrný box na elektrický odpad menších rozměrů.


Naše MŠ se zapojila do celostátního projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM". Projekt vznikl, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti. V naší MŠ čteme denně při odpočinku. Děti se seznamují s texty i při řízené činnosti. Součástí projektu jsou pravidelné návštěvy Městské knihovny na Náměstí 14.října.