verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Projekty

Navigace > Projekty

HEZKY ČESKY 
doučování českého jazyka pro děti cizinců

3778.jpg

Lektor: Monika Háchová, Eliška Zvonková38.png

Jsme zapojeni do programu Zdravá 5. Je to unikátní celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ i MŠ. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Vzdělávací program poskytuje Nadační fond Albert zdarma.V letošním roce jsme se zapojili do celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravé 5, která podporuje u dětí zásady správné výživy a zárověň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Je zaměřena na téma vaření s láskou a radost z jídla, a to v rámci přípravy, ale i společné konzumace pokrmu.

37.jpg


39.png


Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č.j.: MSMT-24632/2016; modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí. 40.jpg Naší MŠ navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem. Podporujeme intergraci dětí s odlišným mateřským jazykem a citlivým způsobem se snažíme začlenit tyto děti do kolektivu. Děti se seznamují s českým jazykem velmi rychle, učíme český jazyk metodou KIKUS, k dispozici máme vhodný obrazový materiál. Pro děti s odlišným mateřským jazykem je výuka českého jazyka zdarma v rámci poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017.

Závěrečné hodnocení projektu


Mateřská škola je zapojena do projektu ZELENÁ FIRMA. v budově u vchodových dveří se nachází sběrný box na elektrický odpad menších rozměrů.


Naše MŠ se zapojila do celostátního projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM". Projekt vznikl, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti. V naší MŠ čteme denně při odpočinku. Děti se seznamují s texty i při řízené činnosti. Součástí projektu jsou pravidelné návštěvy Městské knihovny na Náměstí 14.října.


Dále naše MŠ spolupracuje se základní školou Radlická. Její žáci ze čtenářského kroužku "Draci" předčítají našim dětem při vzájemných návštěvách.