verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Zápis

Navigace > Zápis

Seznam přijatých dětí u zápisu na rok 2024/2025

17905.pdf 930 kB

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

ZÁPIS PROBÍHÁ ELEKTRONICKY V OBDOBÍ OD 11. 4. - 2. 5. 2024 V APLIKACI, KDE VYPLNÍTE PODROBNĚ ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST ATD. VŠECHNY DOKUMENTY I S PŘÍLOHAMI VYTISKNETE, EVIDENČNÍ LIST NECHÁTE POTVRDIT DĚTSKÝM LÉKAŘEM - DŮLEŽITÉ JE OČKOVÁNÍ DÍTĚTE. ( DO KAŽDÉ MŠ BY MĚL BÝT ORIGINÁL, PŘÍPADNĚ NOTÁŘSKY OVĚŘENÁ KOPIE POTVRZENÍ). POTÉ ODNESETE (POŠLETE) DO VÁMI ZVOLENÉ MŠ - VIZ NÍŽE.

ZÁPIS DO MŠ PROBÍHÁ ELEKTRONICKY NA ADRESE:
https://zapisdoms-praha5.praha.eu

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ SE BUDOU VYDÁVAT OSOBNĚ DNE 30. 5. 2024 V 9.00 - 12.00 A 13.00 - 17.00 HODIN.

RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDOU PODEPISOVAT PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ A OBDRŽÍ POZVÁNKU NA SCHŮZKU PRO NOVÉ RODIČE, KTERÁ SE BUDE KONAT V ČERVNU. Rodiče nepřijatých dětí se INFORMUJÍ, JAKÁ JE ŠANCE NA PŘIJETÍ PO ZÁPISU.
RODIČE, KTEŘÍ PODEPSALI JINDE ZPĚTVZETÍ, NEMUSÍ CHODIT, ŘÍZENÍ BYLO ZASTAVENO.

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na ÚMČ Praha 5 odboru školství na náměstí 14.října 4, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:
1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro - č. dv. 117 - Terezie Valoušková tel. 257 000 459

Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

 • osobně - pro osobní předání je nutná rezervace termínu dle volných kapacit v rezervačním systému v této aplikaci u naší MŠ, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob - vhodné i s dítětem.
  VE ČTVRTEK 2. 5. 2024 v 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
  V PONDĚLÍ 6. 5. 2024 pouze od 9.00 - 13.00 hodin
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mszelmost@centrum.cz do 3.5.2024 (nestačí obyčejný email !! )
 • datovou schránkou fyzické osoby na : tvakxs8 do 3.5.2024
 • zasláním prostřednictví České pošty DOPORUČENĚ datum razítka do 3.5.2024

Doručená "Žádost" bude obsahovat:
- řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s podepsanými souhlasy,
- doložení řádného očkování dítěte - potvrzení dětského lékaře na Evidenčním listu (vytištěném v systému),
- kopii rodného listu dítěte,
- potvrzení o trvalém bydlišti z Evidence obyvatel nebo občanský průkaz dítěte,
- cizinci doloží dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotního pojištění, případně rodný list dítěte
- NOVĚ TAKÉ CIZINCI Z UKRAJINY S DOČASNÝM VÍZEM ZA ÚČELEM STRPĚNÍ DOLOŽÍ POBYT V ČR, KARTU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, vydá pediatr potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu.

Dítě se SVP: Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení k Žádosti o přijetí. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud budete vyžadovat zdravotní službu, je nutné se předem dohodnout s vedením MŠ.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění, je stanovena na čtvrtek 9. 5. 2024 od 9.00 - 12.00 hod. po předchozí e-mailové domluvě.

Rodiče, kteří odevzdali Žádost o přijetí do vícero MŠ, budou od 9.5.2024 postupně vyzýváni prostřednictvím uvedeného emailu k převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ, případně ke stažení Žádosti z důvodu přijetí do jiné MŠ.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ SE BUDOU VYDÁVAT OSOBNĚ DNE 30. 5. 2024 V 9.00 - 12.00 A 13.00 - 17.00 HODIN.
RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ BUDOU PODEPISOVAT PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ A OBDRŽÍ POZVÁNKU NA SCHŮZKU PRO NOVÉ RODIČE, KTERÁ SE BUDE KONAT V ČERVNU. Rodiče nepřijatých dětí se INFORMUJÍ, JAKÁ JE ŠANCE NA PŘIJETÍ PO ZÁPISU.
RODIČE, KTEŘÍ PODEPSALI JINDE ZPĚTVZETÍ, NEMUSÍ CHODIT, ŘÍZENÍ BYLO ZASTAVENO.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do......Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Kritéria:

17713.pdf 623 kB


46.png


CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ

 1. Znám své jméno, umím říct, jak se jmenuji, reaguji na zavolání.
 2. Umím sám říct, co potřebuji, sdělit své potřeby.
 3. Znám základní společenská pravidla - pozdravím, poprosím, poděkuji, respektuji dospělého a pokyny učitelky.
 4. Umím sám použít toaletu - svléknout se a zase obléknout, pleny už nepoužívám.
 5. Umím se sám obsloužit v umývárně - umýt si ruce mýdlem, použít ručník.
 6. Umím se sám vysmrkat.
 7. Umím se sám najíst lžící a pít ze skleničky (hrnečku, kelímku), vydržím sedět při jídle u stolu.
 8. Umím se sám obléknout i svléknout (spodní prádlo, triko, kalhoty), sám obout a zout boty, popř. s malou dopomocí.
 9. Poznám si svoje věci (oblečení, hračky).
 10. Ujdu i delší vzdálenost, samozřejmě bez použití kočárku.

O konkrétních požadavcích na Vaše dítě se poraďte přímo v mateřské škole.