verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Domů

Menu > Domů

místo pro logo školky

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Praze 5 Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvkové organizace

Objekt mateřské školy je umístěn v oblasti Smíchova v ulici U Železničního mostu, která je spojkou mezi ulicemi Nádražní a Svornosti. Tato ulice tvoří hranice velké školní zahrady, kde uprostřed stojí budova mateřské školy.

                              3822.jpg    
 
 Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  Náš školní vzdělávací program s motivačním názvem: Jede vláček hned objevovat svět. "Právě jedu kolem, nastupujte honem. Budu vyprávět!"  je zacílen na jazykovou výchovu. 
 S jeho podrobným obsahem a hlavními tématy mají rodiče možnost se seznámit přímo na webových stránkách v sekci Vzdělávací program a na nástěnce v MŠ.