verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Červen 2021

Menu > Akce měsíce > Červen 2021

16167.png

Dětský den - sportovní atrakce na zahradě MŠ + předání dárků k MDD
Datum: 1.6.2021
Čas: v dopoledních hodinách pro všechny děti
Místo: Zahrada MŠ
Poznámka: dárky pořízeny z fondu Unie rodičů


16156.png

Kouzelnice - vystoupení pro všechny děti k MDD
Datum: 2.6.2021
Čas: 10.00
Místo: Zahrada MŠ
Poznámky: platí se z fondu Unie rodičů


16161.png

Zahradní slavnost  s pasováním předškoláků 
host - Klaun Ferda
Datum: 8.6.2021
Čas: celý den - bude upřesněno dle aktuální pandemické situace (zda bude pouze pro děti nebo i pro rodiče), pro rodiče by akce začínala od 16.00 hodin
Místo: Zahrada MŠ
Poznámky: vystoupení všech tříd, pasování předškoláků na školáky, vystoupení klauna Ferdy,
                   tentokrát z hygienických důvodů s malým občerstvením bez rautu       


16164.png

Mirákulum  - celoškolní výlet všech dětí
                    oblíbený park se spousty atrakcí pro děti
Datum: 10.6.2021
Čas: příchod do MŠ nejpozději v 7.50 !!!,  v 8.00 odjezd autobusů
Poznámka: vstupné uhradit předem ve třídě 130 Kč do 9.6.!
                   S sebou: batůžek, dobrota - ne čokoládová, svačina je z MŠ, dvě lahve s pitím, pláštěnka
                   Autobusy jsou hrazeny z fondu Unie rodičů 


16156.png

Divadlo: JAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM
Datum: 11.6.2021  od 9.00 hodin
Místo: Zahrada MŠ
Poznámky: cena 50 Kč - prosíme zaplatit ve třídě


16164.png

Škola v přírodě v Česticích u Strakonic
Datum: 16.6. -  25.6. 2021
Cena:  4.500 Kč
Zahrnuje : ubytování 10 dnů, 5x denně stravu s celodenním pitným režimem, dopravu autobusem tam i zpět
Poznámka: pro přihlášené pětileté děti - hlásí se u vchodu do MŠ, obdržíte k vyplnění Dotazník a Posudek od lékaře
 vše se odevzdá + peníze uhradí na schůzce 10.6.2021 v 16.00 hodin


SCHŮZKA PRO NOVÉ RODIČE - podrobné informace o nastávajícím školním roce pro rodiče nových dětí
Datum: 16.6.2021
Čas: 16.30 hodin v Červené třídě