verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Červen 2021

Menu > Akce měsíce > Červen 2021

16167.png

Dětský den - sportovní atrakce na zahradě MŠ + předání dárků k MDD
Datum: 1.6.2021
Čas: v dopoledních hodinách pro všechny děti
Místo: Zahrada MŠ
Poznámka: dárky pořízeny z fondu Unie rodičů


16156.png

Kouzelnice - vystoupení pro všechny děti k MDD
Datum: 2.6.2021
Čas: 10.00
Místo: Zahrada MŠ
Poznámky: platí se z fondu Unie rodičů


16161.png

Zahradní slavnost  s pasováním předškoláků 
host - Klaun Ferda
Datum: 8.6.2021 v 9.30 klaun Ferda - vystoupení na zahradě pro všechny děti dopoledne
Pro rodiče a příbuzné - vzhledem k nařízení vlády - kvůli vysokému počtu lidí na zahradě jsme rozdělili vystoupení dětí pro rodiče do dvou dnů
V úterý 8.6. v 16.30 zveme rodiče a příbuzné  Červené a Žluté třídy na Zahradní slavnost (vystoupení tříd) a pasování předškoláků na školáky
ve středu 9.6.  dopoledne vystoupení všech tříd pro ostatní děti z MŠ , v 16.30 zveme rodiče Zelené a Modré třídy na Zahradní slavnost - vystoupení dětí
Místo: Zahrada MŠ oba dny po provozu
Poznámky: všichni rodiče a příbuzní budou dodržovat zásady (zaslané v emailu všem rodičům) a jejich dodržení stvrdí svým podpisem do seznamu v MŠ
                   Celá Zahradní slavnost bude tentokrát z hygienických důvodů s malým občerstvením bez rautu
                    Děkujeme za pochopení  a  těšíme se na Vás       


16164.png

Mirákulum  - celoškolní výlet všech dětí
                    oblíbený park se spousty atrakcí pro děti
Datum: 10.6.2021
Čas: příchod do MŠ nejpozději v 7.50 !!!,  v 8.00 odjezd autobusů,
         Příjezd na oběd v cca 13.15 hod. Děti jdoucí po obědě si vyzvedávejte až od 13.30 hodin.
Poznámka: vstupné uhradit předem ve třídě 130 Kč do 9.6.!
 S sebou: batůžek, dobrota - ne čokoládová, svačina je z MŠ, dvě lahve s pitím, pláštěnka
  Autobusy jsou hrazeny z fondu Unie rodičů 


16156.png

Divadlo: JAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM
Datum: 11.6.2021  od 9.00 hodin
Místo: Zahrada MŠ
Poznámky: cena 50 Kč - prosíme zaplatit ve třídě


16164.png

Škola v přírodě v Česticích u Strakonic
Datum: 16.6. -  25.6. 2021
Cena:  4.500 Kč
Zahrnuje : ubytování 10 dnů, 5x denně stravu s celodenním pitným režimem, dopravu autobusem tam i zpět
Poznámka: pro přihlášené pětileté děti - hlásí se u vchodu do MŠ, obdržíte k vyplnění Dotazník a Posudek od lékaře
 vše se odevzdá + peníze uhradí na schůzce 10.6.2021 v 16.00 hodin


SCHŮZKA PRO NOVÉ RODIČE - podrobné informace o nastávajícím školním roce pro rodiče nových dětí
Datum: 16.6.2021
Čas: 16.30 hodin v Červené třídě