verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Prosinec 2021

Menu > Akce měsíce > Prosinec 2021

ČERTÍ DEN

15482.png

Kdy: 1.12.2021
Kde:
 každá třída má svůj vlastní Čertí den dopoledne
Poznámky: prosíme o kostým Čerta/ Čertice (černé oblečení) a drobné pohoštění (gumové bonbony, sušenky atd.) na Čertí hostinu


NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ČERTA  A  ANDĚLA

15481.png

Kdy: 2.12.2021 v dopoledních hodinách
Kde:
v každé třídě
Poznámka: Mikuláš s pomocníky přinese dětem nadílku


VÝLET  DO  ČECHOVY STODOLY

15487.png

Kdy: 7.12.2021
Kam: Čechova stodola - program, při kterém jsou děti seznámeny s vánočními tradicemi a lidovými zvyky + VÝROBEK
Čas:  Žlutá a Červená třída -  autobus odjíždí  v  7.30 hodin
          Modrá a Zelená třída -  autobus odjíždí  v  8.45 hodin
Cena:  vstupné 160 Kč, prosíme uhradit ve třídě
Poznámka: vánoční výlet pro celou MŠ, autobusy jsou hrazeny z fondu Unie rodičů

S sebou:
batůžek, pití ve šroubovací lahvi, dobrota, svačina je z MŠ

VŠECHNY DĚTI MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR


ŠIFRA MISTRA BRAILLA

15481.png

Co: Šifra mistra Brailla - pořad o nevidomých a slepeckých psech v MŠ
Kdy: 8.12.2021
Čas: 9.15 -11.00
              Cena: 50 Kč
              Poznámka: Červená a Žlutá třída spolu, Modrá a Zelená třída spolu


VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY -  ZRUŠENO VZHLEDEM  K  AKTUÁLNÍ  COVIDOVÉ  SITUACI  V  ČR

15481.png

Co: Vánoční tvořivé dílny:
Kdy: 9.12.2021
Čas: mezi 15.15 - 17.00 hodinou průběžně (vystřídání dětí)
              Poznámka: vyrábí se v Modré a ve Žluté třídě


DIVADLO 

15479.png

Kdy: 13.12.2021
Co: Vánoce aneb cesta do Betléma - Vánoční příběh v MŠ
Čas: od  9.00 h
              Cena: 60 Kč


Posezení u vánočního stromečku - ZRUŠENO  VZHLEDEM  K  AKTUÁLNÍ  COVIDOVÉ  SITUACI  V  ČR

15481.png

Co: Posezení u vánočního stromečku ve všech třídách zrušeno
Kdy:
  V TÝDNU  14.12. - 22.12. 2021
Poznámka:  VÁNOČNÍ  BESÍDKU  SI  PŘIPRAVÍ  KAŽDÁ  TŘÍDA - JEJÍ ZÁZNAM BUDE ZASLÁN RODIČŮM

   VÁNOČNÍ  BESÍDKA V  ČERVENÉ  TŘÍDĚ
Kdy:  ve středu 15.12.2021           Čas: 16.30 hodin na zahradě MŠ
Na žádost  rodičů se bude VÁNOČNÍ BESÍDKA - DVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  POPELKA hrát venku před vchodem do MŠ