verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Unie rodičů

Navigace > Unie rodičů

Při MŠ pracuje Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek Unie rodičů MSZELMOST, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se také zajímají o výchovu a vzdělávání svých dětí v MŠ, zajímají se o dění v MŠ, aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ; domlouvají se a zajišťují dárky pro děti v MŠ.


Kontaktní mail: unie.rodicu.p5@gmail.com
Kontaktní osoba: Klára Filipová, mobil: 777 241 288
Petra Filipová, mobil: 604 520 429                  

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s. pro  školní rok 2019/2020

Předsedkyně  Klára Filipová     
Místopředsedkyně Petra Filipová 
Zástupci UR jednotlivých tříd pí. Klára Filipová  Modrá
pí. Alena Příhodová Zelená
pí. Kamila Lohniská Žlutá 
pí. Gražyna Tlustá Červená
Člen pí. Alena Příhodová
Zástupci MŠ:
ředitelka Bc. Marie Poláková
zástupkyně Mgr. Šárka Kubátová 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd, pravidelně se scházejí společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů.


FOND UNIE RODIČŮ

Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2019 /2020
1.300,-/dítě/rok
1,050,-/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte

Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10.2019. 

Využití Fondu Unie rodičů:

na nadstandardní potřeby do třídy
na materiál pro tvořivé dílny- na potřeby do tříd, které všechny děti denně využívají
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí


Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.