verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Unie rodičů

Navigace > Unie rodičů

Při MŠ pracuje Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek Unie rodičů MSZELMOST, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se také zajímají o výchovu a vzdělávání svých dětí v MŠ, zajímají se o dění v MŠ, aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ; domlouvají se a zajišťují dárky pro děti v MŠ.

Kontaktní mail: unie.rodicu.p5@gmail.com

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s. pro  školní rok 2020/2021

Předsedkyně  Klára Filipová     telefon: 777 241 288
Místopředsedkyně Petra Filipová 
Zástupci UR jednotlivých tříd Červená Petra Filipová  filipova.petra@icloud.com
Žlutá Alena Příhodová alena.prihodova@gmail.com
Zelená Klára Filipová k.filipova@hotmail.co.uk
Modrá Jakub Drnek drnek.jakub@email.cz
Členové pí. Oberemkova, pí.Šínová
Zástupci MŠ
ředitelka Bc. Marie Poláková
zástupkyně Mgr. Šárka Kubátová 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd, pravidelně se scházejí společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů.


FOND UNIE RODIČŮ

Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2020 /2021
1.300,-/dítě/rok
1,050,-/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte

platba hotově: 24.9.2020    8.00 - 8.30 hod.  a  15.00 - 16.30 hodin před ředitelnou

Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10.2020. 

Využití Fondu Unie rodičů:

na nadstandardní potřeby do třídy
na materiál pro tvořivé dílny- na potřeby do tříd, které všechny děti denně využívají
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí


Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2019/2020

Zůstatek z roku 2018/2019                               6.936,56 Kč

Příspěvky vybrané za rok 2019/2020           124.050,00 Kč  

Výdaje celkem za rok 2019/2020                 126.423,00 Kč

Zůstatek do roku 2020/2021                          4.563,56 Kč

Výdaje - rozpis: 

kancelářské  potřeby                                        83      

výtvarné potřeby třídy                                12.801

tvořivé dílny                                                  9.687

soutěžní odpoledne, zábavné akce           12.316

autobusy výlety                                          23.960

Mikuláš a Vánoce                                      30.016

předškoláci - knihy, šerpy, klaun                  9.930

ostatní: labyrint, koloběžky, deky aj.          27.630