verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Vize školky

Do roku 2026 budeme otevřenou a komunitní mateřskou školou, jež bude rodiči vyhledávána pro své podnětné, vstřícné, rovnocenné a hlavně bezpečné prostředí, ve kterém bude jejich dítě, s důrazem na jeho individualitu, kvalitně a všestranně připraveno na nenásilný přechod do základní školy. Svou image bude mít vybudovanou na pevných pilířích, jako jsou kvalitní vzdělávací program a kvalifikovaný tým pracovníků, který zajistí dítěti rozvoj jeho osobnosti, jeho řečového projevu s podporou moderních metod a informačních technologií.