verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Základní informace

Navigace > Základní informace > Základní informace

sudou 

Název:
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace
IČ: 70 10 77 26
Zřizovatel: Městská část Praha 5
Statutární orgán:          Bc. Marie Poláková
Typ: Zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání s mimoškolními aktivitami pro děti
Počet dětí: kapacita  104 dětí dle výjimky
Počet dětí je ovlivněn přítomností dítěte se SVP s podpůrným opatřením  3. - 5. stupně
Počet tříd:        4 třídy
Červená  -    předškolní děti + OŠD - 26 dětí
Žlutá  -         předškolní děti + 4,5-6 let - 26 dětí
Zelená  -      4-5 let - 26 dětí
Modrá  -       3-4 let - 26 dětí

Provozní doba: pondělí - pátek  6:30 - 17:30 hodin  (vyzvednutí dítěte do 17:15 hodin)

Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu 2629/4 je od 1.1.2001 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Mateřskou školu řídí ředitelka, v době její nepřítomnosti ji zastupuje zástupkyně. Ředitelka má pro rodiče vyhrazeny hodiny: každou středu po telefonické domluvě.

Příchod dětí je od 6:30 nejlépe do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě s učitelkami, ředitelkou je možno výjimečně přivést dítě později (pozdní příchod narušuje řízené činnosti).

Vyzvedávání dětí: po obědě v době od 12:40 - 13:00 hodin. Budova MŠ je do 12:40 hodin UZAVŘENA. Odpoledne lze vyzvednout dítě dle potřeby od 15:00 - 17:15 hodin.

Naše MŠ je rodičům otevřená, jsou vítáni v prostorách tříd (po dodržení hygienických norem), mohou usnadnit adaptaci dítěte v MŠ svým pobytem, mohou se angažovat ve spolku Unie rodičů MSZELMOST a podílet se aktivně na dění v mateřské škole.

  MŠ BYL V  ROCE  2020  REALIZOVÁN PROJEKT  HRAZENÝ  ZŘIZOVATELEM  MČ PRAHY 5: BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  VE  ŠKOLÁCH.   JSOU NAINSTALOVÁNY NOVÉ VIDEO ZVONKY, NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S NAPOJENÍM NA PULT POLICEJNÍ OCHRANY.   JE ZŘÍZEN POSUVNÝ SYSTÉM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA BRÁNU A NA ČIPY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE. JE  NAVÝŠEN  PLOT  KVŮLI ODHAZOVÁNÍ ODPADKŮ.